Socialismen är djupt människokränkande

healthcare

Varje vecka kan man läsa i nyheterna (om man läser nyheterna) om människor som blir utförsäkrade, föräldrar som blir utbrända, pensionärer som behandlas illa, patienter som feldiagnostiseras, produktiva invandrare som utvisas och förorter som brinner. Dessa händelser är för frekventa för att vara slumpmässiga och slutsatsen måste dras att socialismen varken förstår eller värnar människan, och kränker vår individualitet eftersom den styckar upp samhällskroppen och paketerar oss likt en maskin som stämplar varor och föser dem vidare till nästa procedur. Socialism innebär en maskinmässig syn på människan, vilken aldrig kan göra oss rättvisa.

Läs mer

Annonser
Publicerat i Etik | Lämna en kommentar

En kritik av modern kristen tro och sekularism

2012-04-05-alexander-1

Kristendomen är idag associerad med mesigt daltande och predikande, vilket beror på att religionen gått från att vara ortodox till en formalistisk, trivialiserad irrlära. Religion praktiseras idag i mångt och mycket av bluffmakare vilka gjort kyrkan och tron till en åderförkalkad karikatyr. Majoriteten kristna är domesticerade, sterila och ofruktbara skådespelare. Inte bara ur moraliskt hänseende, utan att hela deras sätt att tänka och vara är kontradiktoriskt till religionen och Guds väsen. Moderna kristna ”tror” på kristendomen, men tänker som materialistiska ateister

Läs mer

Publicerat i Religion, Samhälle | Märkt , , , | 1 kommentar

Syntax error i minoritetsvurmen

maxresdefault

Och de rika och feta katalanska nationalisterna vill inte dela med sig av sina rikedomar till de fattigare i Andalusien. Självständighetsivern bottnar också i fascisten Francos förtryck från 30-talets inbördeskrig till 70-talet. Men i dag har katalanerna den frihet och nationella respekt de behöver.
Fredrik ”Bokstavligen Hitler” Virtanen, Aftonbladet

Läs mer

Publicerat i Humor, Nyheter, Satir | 1 kommentar

Modernitetens krig mot människan

0-04600900-1436881155-original

Vi befinner oss vid modernitetens bristningsgräns – epoken som sökte ena oss genom ekonomi och politik, tills verkligheten hann ikapp. Moderniteten representerar kasternas och hierarkiernas inversion. Där vi tidigare ledsagades av kungar och aristokrater – genom dygder och moral – är vi nu bakbundna av borgerligt formrytteri som ersatt ledarskap och intuition med ”handläggning”. Civilisationen har gjort sig av med hederlighet och mänsklig auktoritet till förmån för sterila lagar och regelverk, vilka hänvisat kommunikationen till nedtecknade bestämmelser. Det finns inga fadersfigurer att se upp till, inga kungar att högakta och ingen Gud att svara inför.

Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Primitiva marknader

trobcans

Altruister och antikapitalister kritiserar marknadsekonomin för att präglas av girighet och påpekar att en annan verklighet är möjlig. Ofta med hänvisning till ”ädla vildar” i svunna ö- och indiansamhällen där folk delar med sig av allting utan att bry sig om personlig vinning. Den socialistiske ekonomen, Karl Polanyi har beskrivit ”primitiva ekonomier” som icke-vinstdrivande och marknadslösa utbyten som vi kan dra både lärdom och inspiration av. Men är dessa folk verkligen altruister? Läs mer

Publicerat i Antropologi, Ekonomi | 1 kommentar

Rätten till självförsvar

32081b3ab7c4997e8422d0e144beccd6

Det är en obestridlig självklarhet att varje man har rätt att försvara sig själv och sin egendom. Ändå är det inte lika självklart för lika många att detta förutsätter innehavet av vapen – svensken har en dumsnäll pöbelinställning till vapen och är inte sen med att kalla den vapenliberale amerikanenen för naiv. Eftersom staten egentligen inte bryr sig om medborgarens säkerhet, utan enbart är ute efter kontroll är det viktigt att medborgaren hålls avväpnad och övertygas att en centraliserad och planekonomisk polis kan tillförse allas säkerhet. Svenskens övertro till staten är anledningen till att amerikanska liberaler, i tid och otid, lyfter fram Sverige som förebild – Målet är att skapa en konflikträdd fårskock som blint lyder order. Läs mer

Publicerat i Samhälle | 3 kommentarer

Att se är inte att veta

9219177_orig

Parollen ”att se är att veta” är relaterad till den moderna tron att förnimmelse är lika med realitet; att vad som är på riktigt är vad vi ser, hör, känner, smakar, luktar — och att själva uppfattningen är hur vi vet att det är på riktigt. Om andevärlden var på riktigt hade vi uppfattat den. Om Gud var ”på riktigt” hade han visat sig eller givit oss vinkar.

Läs mer

Publicerat i Filosofi | Märkt , | 3 kommentarer